Think Safe

Safety & Security zijn een belangrijk onderdeel van World Forum The Hague. Onder deze pijler vallen andere een risico analyse per event en een WF preventie team.

Risico analyse
Per evenement in World Forum wordt er een risico analyse opgesteld om mogelijke risico’s in kaart te brengen en indien nodig te beperken of voorkomen. Aan de hand van een laag, middel of hoog risico indicatie wordt bepaald welke maatregelen er worden genomen. Deze risico analyses zijn verdeeld in een aantal kern onderwerpen waardoor de risico’s goed te onderscheiden zijn.

Preventie team
World Forum heeft een preventie team dat toezicht houdt op het veilig en gezond werken in- en rondom World Forum The Hague. Er worden werkplekinspecties gehouden, advies rapporten geschreven en voorlichtingen gegeven aan medewerkers.