General Data Protection Regulation

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR), worden de op dit formulier verzamelde gegevens opgeslagen in een geautomatiseerd bestand door het bedrijf World Forum The Hague, dat optreedt als de gegevensbeheerder, ten behoeve van World Forum The Hague. Voor deze verwerking worden de verzamelde gegevens verwerkt op de rechtsgrondslag van World Forum The Hague zoals bepaald in artikel 6 van de GDPR. De verzamelde gegevens zullen alleen worden meegedeeld aan de volgende ontvangers: World Forum The Hague en zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld. U kunt ook uw recht op toegang, rectificatie, verzet, wissing uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: data@worldforum.nl. De volledige informatie over de
verwerking van uw persoonlijke gegevens is opgenomen in de “Privacyverklaring”, die u erkent deze te hebben gelezen. Als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming niet worden gerespecteerd nadat u contact met ons hebt opgenomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.