•  
  •  
  •  
  •  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

 

Duurzaamheidsverslag

Lidmaatschappen

Certificeringen

Verklaringen

Co2-compensatie

Green Events Checklist

MVO activiteiten

Links

Duurzaamheidsverslag

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de speerpunten van het World Forum. Jaarlijks wordt er een duurzaamheidsverslag uitgebracht waarin alle ontwikkelingen op dit gebied worden besproken.

Lidmaatschappen

Het World Forum is lid van een aantal nationale en internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid. Binnen deze netwerken wisselt het World Forum kennis en ervaringen uit op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, binnen de eigen MICE markt maar ook breder.

UN Global Compact

Het World Forum ondertekende als eerste locatie in Nederland het United Nations Global Compact. Voor het World Forum en haar partners staat respect voor mensenrechten, veilige werkomstandigheden en milieubewuste bedrijfsvoering voorop. De verbintenis met de UN Global Compact is voor het World Forum een extra stimulans om ook in de toekomst zich in te blijven zetten voor een verantwoord ondernemersklimaat.

Het World Forum is sinds de oprichting in 2011 ook lid van de Nederlandse Chapter van de UN Global Compact.

MVO Nederland
Het lidmaatschap van MVO Nederland levert het World Forum een brede kennis- en netwerkorganisatie binnen het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen.

Sinds 2012 is het World Forum toegetreden tot het Koplopernetwerk van MVO Nederland. Het Koplopernetwerk is voor partners van MVO Nederland van elke bedrijfsgrootte, met een forse MVO-ambitie. Het is een netwerk dat gebruik wordt voor kennisuitwisseling, inspiratie, samenwerking en vernieuwing rond MVO. Het biedt partners netwerk- en intervisiebijeenkomsten vol interessante ontmoetingen, gastsprekers, workshops en cases met concrete handvatten. Naast de netwerk- en verdiepingsbijeenkomsten kunnen deelnemers zich via dit netwerk profileren en ontwikkelen als MVO-koploper. Momenteel zijn er zo’n 35 bedrijven aangesloten bij het Koplopernetwerk van MVO.

Green Meeting Industry Council
Om op internationaal niveau op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van “groene bijeenkomsten”  is het World Forum aangesloten bij de Green Meeting Industry Council (GMIC). Een internationaal overlegorgaan dat de vergroening van de Meeting Industry bevordert.
In Nederland heeft een aantal professionals het initiatief genomen om een zogenaamd 'Dutch Chapter' van de GMIC op te richten en daarmee het eerste Europese Chapter te worden. De doelstelling van deze chapter is om een effectief groen netwerk en educatie aan haar leden te bieden, evenals het aantal groene accommodties, diensten en zakelijke bijeenkomsten meetbaar te laten toenemen. World Forum maakt onderdeel uit van dit 'Dutch Chapter'.

Certificeringen

Green Key
In 2013 heeft het World Forum voor het vijfde achtereenvolgende jaar de certificering van de Gouden Green Key ontvangen. Het internationale milieukenmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met milieuzorg. Dit certificaat bewijst dat het World Forum zich meet voor het milieu inzet dan de wet- en regelgeving verlangd.

World forum streeft ernaar om uitsluitend duurzame verlichting in het gebouw te gebruiken. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om dit te realiseren. De verlichting is in een groot aantal zalen en openbare ruimtes vervangen door LED verlichting. De komende jaren zullen wij World Forum compleet voorzien van LED verlichting, met als doel dit 1 maart 2016 af te ronden.

Green Award
In 2008 heeft het World Forum met het World Forum Ethical Program de Green Award gewonnen, de prijs voor het beste groene initiatief. Uit het juryrapport kwam de waardering voor de overduidelijk en ondubbelzinnige keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen naar voren. Daarnaast pleitte men voor het feit dat het World Forum niet alleen het goede voorbeeld toont maar ook klanten de mogelijkheid geeft dit goede voorbeeld te volgen.

ECABO
De afdeling Finance van het World Forum is sinds 2011 ECABO gecertificeerd. Dit houdt in dat het World Forum MBO leerlingen van financieel administratieve opleidingen mag begeleiden. In tegenstelling tot een stagiair gaat een BBL leerling 1 dag per week naar school en werkt hij/zij 4 dagen met een minimum van 24 uur per week.

 

Verklaringen

Code of Conduct

Bij de selectie van vaste partners en leveranciers houdt het World Forum rekening met verantwoord inkopen. Leveranciers en partners moeten een document, code of conduct, ondertekenen waarbij zij de doelstellingen van de United Nations Global Compact onderschrijven. Hiermee wordt onder andere het leveren van producten door kinderarbeid geweerd. Een dergelijk verzoek aan deze partijen zet vooral aan tot bewustwording en nadenken. Bekijk hier de code of conduct.

 

Milieubeleidsverklaring

Bekijk hier de milieubeleidsverklaring van het World Forum.

Co2-compensatie

Het World Forum opereert als organisatie volledig klimaatneutraal, door compensatie via de Climate Neutral Group. Daarnaast wordt 10% van de totale uitstoot lokaal "overgecompenseerd" via het Klimaatfonds Haaglanden.

World Forum stimuleert ook haar opdrachtgevers om milieubewust te zijn bij het organiseren van evenementen. Bij het organiseren van een evenement gebruiken we energie en veroorzaken we CO2-uitstoot. Via deze rekenmodule van de Climate Neutral Group kunt u de CO2 uitstoot van uw evenement berekenen en direct compenseren.

Daarnaast is het tevens mogelijk om via het Klimaatfonds Haaglanden de uitstoot van uw evenement lokaal te compenseren. Deze rekenmodule vindt u terug op de website van het Klimaatfonds.

Climate Neutral Group
De Climate Neutral Group streeft naar een klimaatneutrale wereld. Een wereld waarin mensen en organisaties zoveel mogelijk CO2-uitstoot proberen te voorkomen en daarnaast onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren. Climate Neutral Group helpt organisaties en consumenten om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk, adviseert hoe zij deze uitstoot kunnen verminderen, en biedt tevens de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te compenseren door investering in duurzame energie- en bosprojecten.

Klimaatfonds Haaglanden
Het Klimaatfonds Haaglanden is een initiatief van de gemeente Den Haag en het Platform Duurzaam Den Haag. De stichting wil klimaatneutraal ondernemen en leven in Den Haag en omgeving stimuleren. De ambitie is om samen met bedrijven en burgers in 2050 van Den Haag een klimaatneutrale stad te maken. Het Klimaatfonds draagt hieraan bij door lokaal projecten te ondersteunen en uit te voeren die gericht zijn op CO2-reductie.

Green Events Checklist

Kermit had gelijk, was onze eindconclusie na een intensieve brainstorm over ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. 'It's not easy being green', zei de beroemde kikker al. Dat geldt ook voor ons, vooral wanneer we authentiek en doeltreffend willen zijn in ons streven naar duurzaamheid.

Voor haar opdrachtgevers heeft het World Forum een Green Events Checklist samengesteld. Een checklist met suggesties om uw evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren.

Download hier de Green Events Checklist.

MVO activiteiten

World Forum neemt deel aan verschillende initiatieven op MVO gebied. Hieronder een aantal voorbeelden.

 

IMC Weekendschool

De IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaal-economische achterstandswijken. Op de weekendschool krijgen jongeren 2,5 jaar lang elke zondag les van professionals die met plezier hun vak uitoefenen. Doel is jongeren te steunen bij het verruimen van perspectieven, het versterken van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun talenten.

In het kader van het vak theater levert het World Forum jaarlijks een bijdrage aan de Haagse vestiging hiervan. Dit gebeurt door middel van het bezoeken van een theatervoorstelling, het faciliteren van de locatie of het geven van een workshop.

 

NL Doet

Het World Forum zet zich jaarlijks met een aantal medewerkers in voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op deze dagen steken duizenden Nederlanders de handen uit de mouwen bij vrijwilligersactiviteiten in het hele land. Tijdens NL Doet toont men zich maatschappelijk betrokken door zich vrijwillig in te zetten en te werken aan verbetering van de leefomgeving.
Zo hebben medewerkers van het World Forum de afgelopen jaren o.a. een tuin opgeknapt bij de instelling Parnassia en de stallen opgeknapt van de Madurodam Manege.

 

Het Oranje Fonds

Het World Forum is vriend van het Oranje Fonds. De bijdrage die vrienden van het Oranje Fonds leveren, wordt gebruikt voor sociale projecten. Een hart onder de riem voor duizenden grote en kleine initiatieven. Deze initiatieven zijn een bijdrage aan meer contacten, minder eenzaamheid en meer betrokkenheid.

Links

www.greenermeeting.nl : duurzame congresproducten
www.sustainablemeeting.org : platform voor het organiseren van "groene" meetings en partnerships op te zetten i.v.m. MVO